macOS High Sierra

Navigera på webbsidor med områden med live-material

Webbsidor kan innehålla områden med live-material vars innehåll uppdateras utan att hela webbsidan uppdateras. VoiceOver kan identifiera områden med live-material, även när fokus ligger någon annanstans på webbsidan, och läsa upp innehållet i området när det ändras.

  • Om du vill aktivera alla områden med live-material öppnar du VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), klickar på kategorin Webb och markerar sedan Aktivera områden med live-material.

  • Om du bara vill aktivera ett visst område med live-material (om områden med live-material visas i listan i rotorn när webbsidor visas) använder du rotorn till att flytta till ett område med live-material. Aktivera eller avaktivera sedan området genom att trycka på O-tangenten.