macOS High Sierra

Spegla en punktskriftsdisplay

Anslut flera USB-punktskriftsdisplayer till datorn och se till att alla visar samma punktskrift samtidigt. Punktskriftsdisplayerna kan vara av olika typer och modeller och behöver inte vara lika stora.

  1. Anslut den punktskriftsdisplay du vill använda till att styra alla andra punktskriftsdisplayer till datorn. Den punktskriftsdisplayen kallas för ”den primära punktskriftsdisplayen”.

  2. Markera punktskriftsdisplayen på panelen Bildskärmar under kategorin Punktskrift i VoiceOver-verktyg och markera sedan kryssrutan ”Primär punktskriftsdisplay” under informationen om punktskriftsdisplayen.

    Om du vill hindra inmatningar från andra punktskriftsdisplayer som är anslutna till datorn klickar du på popupmenyn Tillåt inmatning från och väljer Primär punktskriftsdisplay.

  3. Anslut fler punktskriftsdisplayer till datorn. De här punktskriftsdisplayerna kommer att spegla utmatningarna från den primära punktskriftsdisplayen.