macOS High Sierra

Använda VoiceOver-gester

Om du har en styrplatta och styrplattestyrning är aktiverat kan du använda VoiceOver-gester till att navigera och interagera med objekt på skärmen.

Du aktiverar styrplattestyrning genom att hålla ned specialtangenten för VoiceOver och rotera med två fingrar medsols var som helst på styrplattan. Du avaktiverar den genom att hålla ned specialtangenten för VoiceOver och rotera med två fingrar motsols.

 • I VoiceOver finns standardgester för att navigera och interagera med objekt på skärmen. Du kan inte ändra de gesterna.

  Standardgester för VoiceOver

 • Du kan anpassa andra gester genom att tilldela VoiceOver-kommandon till dem.

  Tilldela VoiceOver-kommandon till gester

 • Du kan använda en rotor till att navigera i textområden, fönster, dialogrutor och webbsidor, och till att justera reglage som skjutreglage, stegare och avdelare.

  Använda gestrotorn

 • Om du inte vet var du är på skärmen trycker du snabbt tre gånger. VoiceOver talar om vad som finns i VoiceOver-pekaren.

 • När du drar med ett finger och hör något du vill markera håller du kvar fingret på styrplattan och trycker med ett annat finger. Gesten kallas för en ”delad tryckning”.

När du använder VoiceOver-gester kan du inte använda musknappen på styrplattan om inte musknappen används tillsammans med en specialtangent, t.ex. kontroll-klick.