macOS High Sierra

Hitta kommandon med menyn Kommandon

Om du kan namnet på ett VoiceOver-kommando, men inte kommer ihåg vilka tangenter du ska trycka på, använder du panelen Kommandon till att hitta kommandot och använda det på objektet i VoiceOver-pekaren.

Menyn Kommandon är en panel med en lista över kommandokategorier som börjar med Allmänt och slutar med Aktiva områden. Till höger om varje objekt i listan finns en pil som leder till objektets undermeny.
  1. När VoiceOver är igång öppnar du menyn Kommandon genom att trycka på VO-H-H.

  2. Skriv några bokstäver i namnet på kommandot så begränsas menyn Kommandon till bara de kommandon som innehåller de bokstäver du skrivit.

    Använd piltangenterna till att navigera i menyn Kommandon tills du hör det kommando du vill använda. Om du vill lista alla kommandon igen trycker du på backstegstangenten.

  3. När du hör det kommando du vill använda trycker du på retur- eller mellanslagstangenten så används kommandot på objektet i VoiceOver-pekaren.