macOS High Sierra

Anpassa VoiceOver med VoiceOver-verktyg

VoiceOver-verktyg är det program du använder till att anpassa VoiceOver-inställningarna. Om du vill veta mer om alternativen klickar du på hjälpknappen i det nedre högra hörnet av de olika panelerna i VoiceOver-verktyg.

Fönstret VoiceOver-verktyg med kategorin Navigering markerad i sidofältet till vänster och dess alternativ till höger. I det nedre högra hörnet av fönstret finns en hjälpknapp som öppnar VoiceOvers webbhjälp om alternativen.
  • Du öppnar VoiceOver-verktyg genom att göra något av följande:

    • När VoiceOver är aktiverat trycker du på VO-F8.

    • Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel, klicka på VoiceOver och sedan på VoiceOver-verktyg.

  • Om du vill söka efter ett visst alternativ i VoiceOver-verktyg interagerar du med verktygsfältet i fönstret VoiceOver-verktyg och skriver det du söker efter i sökfältet.

    Navigera i sökresultatlistan genom att trycka på VO-nedåtpil eller VO-uppåtpil. För varje resultat visar VoiceOver-verktyg panelen där alternativet finns och markerar alternativet.