macOS High Sierra

Standardgester för VoiceOver

Om du använder en styrplatta kan du använda standardgester i VoiceOver till att utföra åtgärder som att navigera och interagera med objekt på skärmen. Det går inte att ändra standardgesterna. VO står för specialtangenten för VoiceOver.

Obs! Om en gest inte anges med ett visst antal fingrar använder du ett finger.

Allmänt

Aktivera styrplattestyrning och VoiceOver-gester

VO-rotera medsols med två fingrar

Avaktivera styrplattestyrning och VoiceOver-gester

VO-rotera motsols med två fingrar

Aktivera och avaktivera skärmridån

Tryck snabbt tre gånger med tre fingrar

Stänga av eller slå på ljudet i VoiceOver

Tryck snabbt två gånger med tre fingrar

Navigering

Tvinga VoiceOver-pekaren till en horisontell eller vertikal linje när du drar ett finger över styrplattan

Håll ned skifttangenten samtidigt som du drar ett finger horisontellt eller vertikalt

Flytta VoiceOver-pekaren till nästa objekt

Dra åt höger

Flytta VoiceOver-pekaren till föregående objekt

Dra åt vänster

Flytta innehåll eller rullningslisten (beroende på inställningarna för styrplattestyrning)

Dra med tre fingrar i valfri riktning

Gå till Dock

Tryck snabbt två gånger med två fingrar nära nedre kanten av styrplattan

Gå till menyraden

Tryck snabbt två gånger med två fingrar nära övre kanten av styrplattan

Öppna programväljaren

Tryck snabbt två gånger med två fingrar på vänster sida av styrplattan

Öppna fönsterväljaren

Tryck snabbt två gånger med två fingrar på höger sida av styrplattan

Hoppa till ett annat område i det aktuella programmet

Tryck ned kontrolltangenten samtidigt som du rör med ett finger på styrplattan

Interagera

Läs upp objektet i VoiceOver-pekaren eller, om det inte finns något objekt, spela en ljudeffekt för tomt område

Rör vid styrplattan (du kan både trycka och dra)

Markera ett objekt

Tryck snabbt två gånger någonstans. Du kan också hålla ett finger på styrplattan och sedan trycka med ett annat.

Börja interagera med objektet i VoiceOver-pekaren

Dra med två fingrar åt höger

Sluta interagera med objektet i VoiceOver-pekaren

Dra med två fingrar åt vänster

Rulla ned eller upp en sida

Dra uppåt eller nedåt med tre fingrar

Stänga en meny utan att göra något val

Dra fram och tillbaka med två fingrar

Öka eller minska värdet för ett skjutreglage, en avdelare, stegare eller andra reglage

Dra uppåt (öka) eller nedåt (minska)

Text

Läs upp den aktuella sidan, med början högst upp

Dra med två fingrar uppåt

Läsa från VoiceOver-pekaren till slutet av den aktuella sidan

Dra med två fingrar nedåt

Läsa den aktuella rullsidan

Tryck med tre fingrar

Pausa eller återuppta tal

Tryck med två fingrar

Beskriva vad som finns i VoiceOver-pekaren

Tryck snabbt tre gånger

Ändra hur VoiceOver läser upp text (ord, rad, mening eller stycke)

Tryck ned kommandotangenten samtidigt som du rör med ett finger på styrplattan

Rotor

Ändra rotorinställningarna

Rotera med två fingrar

Flytta till föregående objekt baserat på rotorinställningarna

Dra uppåt

Flytta till nästa objekt baserat på rotorinställningarna

Dra nedåt

Om du vill anpassa andra gester genom att tilldela VoiceOver-kommandon till dem använder du styrplattestyrning. Mer information finns i Tilldela VoiceOver-kommandon till gester.