macOS High Sierra

Om VoiceOver-gester

Om du har en styrplatta och VoiceOver är igång kan du aktivera styrplattestyrning och sedan använda gester till att navigera och interagera med objekt på skärmen, och till att ange VoiceOver-kommandon.

För VoiceOver-gester använder du ett eller flera fingrar till att dra, trycka och rotera på styrplattan. Du kan använda olika tekniker för en gest. Du kan t.ex. trycka med två fingrar på en hand eller med ett finger från vardera handen. Du kan använda tangentbordshjälpen till att öva på standardgester och anpassade gester och lära dig vad de gör.

Styrplattan motsvarar det fönster eller det område på skärmen där VoiceOver-pekaren finns. När du drar ett finger på styrplattan flyttar du VoiceOver-pekaren bara i det fönstret eller området. VoiceOver läser upp objekten i VoiceOver-pekaren när du flyttar pekaren och spelar upp en ljudeffekt om pekaren passerar ett tomt område på skärmen. Med en här information kan du få en uppfattning om den faktiska placeringen av objekt på skärmen när du navigerar. Om t.ex. pekaren finns i verktygsfältet i Mail motsvarar styrplattan det verktygsfältet. När du drar fingret på styrplattan flyttar du VoiceOver-pekaren i verktygsfältet i Mail. Eftersom styrplattan bara motsvarar ett visst område och inte hela skärmen kan du inte råka hamna i andra områden eller program av misstag.

För förbättrat samarbete med seende användare gör VoiceOver det område av skärmen du arbetar med tydligare genom att tona ned resten av skärmen. Andra samarbetsfunktioner, som text- och punktskriftspanelerna, kan användas samtidigt som VoiceOver-gester.