macOS High Sierra

Olika sätt att surfa på webbsidor

Du kan surfa och navigera på webbsidor på flera olika sätt.

 • Välj ett förvalt navigeringsläge, med DOM (Document Object Model) eller med gruppering av relaterad objekt. Du kan växla mellan lägena och använda det läge som passar bäst för den aktuella webbsidan.

  Navigera på webbsidor i DOM- eller gruppläge

 • Använd rotorn när du visar webbsidor så kan du snabbt hoppa mellan webbobjekt som länkar, rubriker, webbpunkter, tabeller och annat.

  Navigera med rotorn

 • Använd webbinställningarna på gestrotorn till att navigera med gester.

  Använda gestrotorn

 • Med snabbnavigering navigerar du på webbsidor och i program med bara piltangenterna och på webbsidor med bara en enda tangent.

  Navigera med snabbnavigering

 • Använd automatiska webbpunkter och webbpunkter du skapat till att snabbt överblicka webbsidor.

  Navigera på webbsidor med webbpunkter

 • Hör en sammanfattning av en tabell och dess celler när du navigerar genom att trycka på piltangenterna. Du behöver bara interagera med tabellen om du hör något intressant.

  Navigera i tabeller på webbsidor

För att göra navigeringen på vissa webbsidor smidigare kan VoiceOver automatiskt interagera med en grupp. Om du inte vill att VoiceOver automatiskt ska interagera med en grupp trycker du på VO-skift-högerpil eller vänsterpil. Om snabbnavigering är aktiverat trycker du på skift-högerpil eller vänsterpil.

En del webbplatser använder tangentbordskommandon för vissa saker, t.ex. en piltangent för att hoppa till ett annat objekt, vilket gör att kommandona inte går att använda till att navigera i text på webbplatsen. Om du vill ställa in ett alternativ som gör att du alltid kan använda tangentbordskommandon vid navigering i text öppnar du VoiceOver-verktyget (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat). Klicka på Webb och sedan på Navigering.

Webbutvecklare kan tilldela kortkommandon, eller ”snabbtangenter”, till webbsidesobjekt som länkar och knappar så att du enklare kan interagera med dem. VoiceOver kan meddela när programmet identifierar snabbtangenter och tala om att den t.ex. är ”s” för en länk. Du kan då öppna länken genom att trycka på kontroll-S. Om du vill höra snabbtangenter öppnar du VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat). Klicka på Utförlighet och sedan på Tips.