macOS High Sierra

Navigera på webbsidor med webbpunkter

När VoiceOver öppnar en webbsida utvärderar programmet den visuella designen, grupperar objekt baserat på designen och skapar en ”automatisk webbpunkt” på det första objektet i varje grupp. VoiceOver markerar kort gruppen med en stor rektangel, som övergår i VoiceOver-pekaren som placeras på den första automatiska webbpunkten i den första gruppen. Du använder kommandon eller rotorn till att hoppa från en automatisk webbpunkt till en annan på webbsidan.

Du kan markera favoritinnehåll genom att skapa egna webbpunkter. Om du märker en av dina webbpunkter som ”träffområde” visas den först i listan över webbpunkter i rotorn.

  • Du skapar en webbpunkt genom att trycka på VO-kommando-}. Du kan skapa ett obegränsat antal webbpunkter för en webbsida.

  • Du tar bort en webbpunkt genom att trycka på VO-kommando-{. Det går bara att radera webbpunkter du skapat.

  • Du ställer in ett träffområde genom att trycka på VO-kommando-}-}.

  • Du hoppar till nästa eller föregående automatiska webbpunkt genom att trycka på VO-kommando-N eller VO-kommando-skift-N.

  • Du hoppar till nästa eller föregående webbpunkt du skapat genom att trycka på VO-kommando-skift-] eller VO-kommando-skift-[.

Om utseendet på en webbsida ändras radikalt och VoiceOver inte kan hitta en webbpunkt som förut fanns på sidan skapar programmet en ny som liknar den ursprungliga.

Om du vill ställa in att VoiceOver-pekaren ska placeras på träffområdet när en webbsida öppnas öppnar du VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat). Klicka på kategorin Webb och sedan på panelen Sidan läses in.