macOS High Sierra

Navigera i tabeller på webbsidor

Navigera i tabeller på webbsidor genom att gruppera objekt i tabellerna. När du navigerar i en tabell med gruppering genom att trycka på piltangenterna hör du en sammanfattning av tabellen och cellerna. Du behöver inte interagera med tabellen annat än om du hör något som du vill utforska närmare. Du kan använda ett VoiceOver-kommando till att slå på eller stänga av grupperingen.

Slå på gruppering för alla tabeller

  • Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), klicka på kategorin Webb, klicka på Navigering och välj sedan ”Gruppera objekt i tabellen”.

Slå på eller stänga av gruppering för den aktuella tabellen

  • Tryck på VO-kommando-=.

    Det är bara den aktuella tabellen som påverkas av det här kommandot. För andra tabeller används fortfarande den inställning som är angiven i VoiceOver-verktyg. VoiceOver kommer ihåg inställningen för den aktuella tabellen och använder den varje gång du navigerar till den. När du stänger av gruppering för en tabell måste du interagera med tabellen.

Navigera tabeller med gruppering

  • Du flyttar till den första cellen i tabellen genom att trycka på VO-Home. Du flyttar till den sista cellen genom att trycka på VO-End.

  • Du flyttar från tabellen till det första objektet på webbsidan genom att trycka på VO-skift-Home. Du flyttar till det sista objektet på webbsidan genom att trycka på VO-skift-End.

När du navigerar i tabeller utan gruppering kan du navigera snabbare till nästa kolumn genom att trycka på VO-kommando-Y, eller till den föregående kolumnen genom att trycka på VO-kommando-skift-Y.