macOS High Sierra

Navigera med snabbnavigering

Med snabbnavigering kan du navigera i program och på webbsidor med endast piltangenterna eller snabbnavigeringsrotorn, och på webbsidor med enskilda tangenter.

Slå på och stänga av snabbnavigering

 • Tryck på vänster och höger piltangent samtidigt.

  Om du avmarkerar alternativet att slå på snabbnavigering med piltangenterna på panelen Snabbnavigering i VoiceOver-verktyg fungerar inte kommandot. Tryck istället på VO-H-H så att menyn Kommando öppnas. Sök efter kommandot Slå på/av snabbnavigering genom att skriva ”snabb” och markera det sedan.

Navigera i program och på webbsidor med piltangenterna

Om du vill navigera i vissa typer av objekt, som en innehållsförteckning med olika nivåer, måste du först interagera med det.

 • Om du vill börja interagera med ett objekt trycker du på högerpil och nedåtpil samtidigt.

 • Om du vill sluta interagera med ett objekt trycker du på vänsterpil och nedåtpil samtidigt.

 • Du flyttar åt vänster, höger, uppåt och nedåt genom att trycka på piltangenterna. Med snabbnavigering har de här tangenterna samma funktion som om du trycker på VO-specialtangenten och piltangenterna samtidigt.

 • Om du vill utföra den förvalda åtgärden på objektet i VoiceOver-pekaren trycker du på nedåtpil och uppåtpil samtidigt.

Navigera på webbsidor med en tangent

 • Om du aktiverat navigering på webbsidor med en tangent i VoiceOver-verktyg kan du navigera på webbsidor med enskilda tangenter. Tryck t.ex. b eller B om du vill navigera till nästa eller föregående knapp, 1 eller ! om du vill navigera till nästa eller föregående Rubrik 1.

  Om du vill ändra de förvalda tangenttilldelningarna, eller lägga till egna, använder du panelen Snabbnavigering under kategorin Styrningar i VoiceOver-verktyg.

  Du öppnar VoiceOver-verktyg genom att först trycka på kommando-F5 så att VoiceOver aktiveras och sedan trycka på VO-F8.

Navigera i program och på webbsidor med snabbnavigeringsrotorn

Du kan också använda snabbnavigeringsrotorn till att navigera bland objekt, och använda kategorier som baseras på det aktuella sammanhanget. Du kan till exempel använda snabbnavigeringsrotorn i ett Mail-brev och navigera i ett meddelande mening för mening, eller gå mellan meddelandets rubriker och brödtext eller mellan meddelanden.

 • Du öppnar rotorn genom att trycka på vänsterpil-uppåtpil eller högerpil-uppåtpil.

 • Gå till nästa kategori (t.ex. Tecken) genom att trycka på högerpil-uppåtpil.

 • Gå till föregående kategori (t.ex. Innehållsväljare) i rotorn genom att trycka på vänsterpil-uppåtpil.

 • Navigera bland objekten i den aktuella kategorin med uppåt- och nedåtpiltangenterna. VoiceOver-pekaren flyttas medan du navigerar bland objekt.

Kategorin Innehållsväljare är särskilt användbar när du vill förhandsvisa meddelanden i Mail. När VoiceOver-pekaren är i en förhandsvisning av ett meddelande går du till kategorin Innehållsväljare genom att trycka på snabbnavigeringstangenterna. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen. VoiceOver-pekaren fortsätter att visas i förhandsvisningen av meddelandet medan du bläddrar uppåt och nedåt i listan med meddelanden. Detta gör det möjligt att höra e-breven utan att först navigera till dem.

När snabbnavigering är aktiverat visas snabbnavigeringspilen och entangentskommandona för snabbnavigering i menyn Kommandon. Mer information finns i Hitta kommandon med menyn Kommandon.