macOS High Sierra

Skapa anpassade märkningar

Skapa eller byt namn på märkningen för element i användargränssnittet (t.ex. bilder, knappar, tabeller, rullningsområden med mera) och för länkar. Du kan exportera de anpassade märkningarna till en fil och dela den med andra användare.

  1. Placera VoiceOver-pekaren på elementet eller länken du vill skapa en märkning för.

  2. Tryck på VO-/.

  3. I den dialogruta som visas skriver du den märkning du vill använda och trycker på returtangenten.

När du skapar en anpassad märkning kopplar VoiceOver relevant information om elementet eller länken och dess placering till märkningen. Om elementet eller länken ändras markant, t.ex. flyttas till en ny plats, kanske VoiceOver inte kan identifiera det som samma element. När det händer återskapar du den anpassade märkningen.

Det går inte att skapa märkningar för verktygsfält och grupper.

När du importerar en inställningsfil med anpassade märkningar slår VoiceOver samman de märkningarna med den aktuella uppsättningen anpassade märkningar.