macOS High Sierra

Använda välkomstdialogrutan

Första gången du startar VoiceOver visas en välkomstdialogruta.

  • Om du vill fortsätta använda VoiceOver trycker du på entertangenten eller klickar på Använd VoiceOver.

  • Om du vill fortsätta använda VoiceOver, men inte vill att välkomstdialogrutan visas varje gång du startar VoiceOver, trycker du på V-tangenten eller markerar Visa inte det här meddelandet igen.

  • Om du vill starta VoiceOvers övningsexempel för snabbstart trycker du på mellanslagstangenten eller klickar på Läs mer.

  • Tryck på kommando-Q eller escapetangenten om du vill stänga dialogrutan utan att aktivera VoiceOver, eller klicka på Avaktivera VoiceOver.

Om du vill ange om dialogrutan ska visas eller inte ställer du in det genom att öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat). Klicka sedan på kategorin Allmänt.