macOS High Sierra

Navigera med tabbtangenten

I macOS finns tangentbordstjänster så att du kan använda tabb- och piltangenterna till att flytta tangentbordsfokus till textrutor, listor, alternativknappar, kryssrutor och andra reglage.

När du aktiverar VoiceOver ställs inställningen Tangentbordstjänster automatiskt till ”Alla reglage” på panelen Kortkommandon i tangentbordsinställningarna. När du avaktiverar VoiceOver ställs inställningen till Endast textrutor och listor. Du kan när som helst ändra inställningen genom att trycka på kontroll+F7.

När du navigerar med tabbtangenten medan VoiceOver är aktiverat ska du tänka på följande:

  • Du navigerar åt andra hållet genom att trycka på skift-tabb.

  • När VoiceOver-pekaren hamnar på ett objekt kan du direkt interagera med objektet (du behöver inte ange något ytterligare kommando). Om du vill stänga av den automatiska interaktionsfunktionen för tabbtangenten öppnar du VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat). Navigera sedan till kategorin Navigering och avmarkera Interagera automatiskt när tabbtangenten används.