macOS High Sierra

Upprepa, kopiera eller spara den senast upplästa frasen

  • Om du vill upprepa en fras trycker du på VO-Z.

  • Om du vill kopiera en fras till urklipp trycker du på VO-skift-C.

  • Om du vill spara en fras som en ljudfil trycker du på VO-skift-Z.

    Filen sparas i en arkivmapp på skrivbordet. Mappen innehåller även loggfiler som du kan använda vid felsökning.