macOS High Sierra

Ange att VoiceOver ska ignorera nästa tangenttryckning

I vissa program kan specialtangenten för VoiceOver tillsammans med någon annan tangent användas till att utföra åtgärder. Om du använder VoiceOver och vill använda programmets kommando kan du tala om för VoiceOver att programmet ska ignorera nästa tangentkombination.

Obs! VO står för specialtangenten för VoiceOver.

  • Tryck på VO-tabb.

    VoiceOver ignorerar programkommandot när du trycker det.

Du kan ändra många kortkommandon för program på panelen Kortkommandon i tangentbordsinställningarna.