macOS High Sierra

Läsa text

Med VoiceOver kan du läsa text på flera olika sätt.

Om du vill läsa

Gör så här

Från början (”Läs allt”)

Tryck på VO-A eller dra uppåt med två fingrar. Du behöver inte interagera med dokumentet.

Från VoiceOver-pekaren till slutet

Tryck på VO-A eller dra nedåt med två fingrar. Du måste först interagera med dokumentet.

Ett stycke

Tryck på VO-P. Du flyttar till nästa eller föregående stycke genom att trycka på VO-skift-Page Down eller VO-skift-Page Up.

En rad

Tryck på VO-L. Du flyttar till nästa eller föregående rad genom att trycka på VO-nedåtpil eller VO-uppåtpil.

En mening

Tryck på VO-S. Du flyttar till nästa eller föregående mening genom att trycka på VO-kommando-Page Down eller VO-kommando-Page Up.

Ett ord

Tryck på VO-W. Om du vill höra ordet stavat trycker du på VO-W igen. Om du vill höra det stavat fonetiskt trycker du på VO-W igen. Du flyttar till nästa eller föregående ord genom att trycka på VO-högerpil eller VO-vänsterpil.

Ett stycke, en rad, en mening eller ett ord med gester

Tryck på kommandotangenten samtidigt som du håller ett finger på styrplattan. Upprepa tills du hör den inställning du vill använda.

Ett tecken

Tryck på VO-C. Om du vill höra tecknet fonetiskt trycker du på VO-C igen. Du flyttar till nästa eller föregående tecken genom att trycka på högerpil eller vänsterpil.

Om ”Använd fonetik” är markerat i VoiceOver-verktyg läses tecken upp fonetiskt, t.ex. ”a alpha n november t tango”.

När du använder nedåtpil till att flytta från en textrad till nästa läser VoiceOver den rad där insättningspunkten finns. Om du trycker på nedåtpil på den första raden i ett dokument läser VoiceOver inte den raden eftersom insättningspunkten har flyttats till nästa rad. Om du vill höra den första textraden i ett dokument trycker du på VO-nedåtpil.

Riktningskommandona VO-F4-F4 och VO-F5-F5-F5 kan vara praktiska om du vill ta reda på insättningspunktens placering i ett dokument.

Om du vill tilldela kommandon till tangenter så att du kan snabbspola framåt och bakåt i text när du använder Läs allt öppnar du VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat). Klicka sedan på Styrningar.