macOS High Sierra

Växla mellan program och fönster

När du har fler än ett program öppet eller fler än ett fönster öppet för ett visst program kan du snabbt växla mellan dem med programväljaren eller fönsterväljaren.

Växla mellan program

 1. Du öppnar programväljaren genom att trycka på VO-F1-F1. Du kan också trycka snabbt två gånger nära den vänstra kanten av styrplattan.

  Programväljaren är en panel som visar de program som är öppna. Till höger om varje objekt i listan finns en pil.
 2. Du navigerar i listan över öppna program genom att trycka på nedåt- och uppåtpil, eller genom att dra nedåt eller uppåt på styrplattan.

 3. När du hör det program du vill använda trycker du en gång på mellanslagstangenten eller trycker snabbt två gånger på styrplattan.

  Om du öppnat väljaren med VoiceOver-kommandot öppnas en undermeny med alla öppna fönster, dialogrutor och varningar för programmet när du trycker på mellanslagstangenten. Du navigerar i en undermeny på samma sätt som i programlistan.

Du lämnar programväljaren utan att göra något val genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb, eller genom att dra fram och tillbaka med två fingrar på styrplattan.

Växla mellan fönster

 1. Du öppnar fönsterväljaren genom att trycka på VO-F2-F2. Du kan också trycka snabbt två gånger nära den högra kanten av styrplattan.

  Fönsterväljaren är en panel som visar en lista över de fönster som är öppna.
 2. Du navigerar i listan över öppna fönster genom att trycka på nedåt- och uppåtpil, eller genom att dra nedåt eller uppåt på styrplattan.

 3. Du väljer ett fönster genom att trycka på mellanslagstangenten eller genom att trycka snabbt två gånger på styrplattan.

Du lämnar fönsterväljaren utan att göra något val genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb, eller dra fram och tillbaka med två fingrar på styrplattan.