macOS High Sierra

Interagera med innehållsområden och grupper

Som förval måste du interagera med ett innehållsområde (t.ex. ett rullningsområde eller en tabell) eller en annan grupp (t.ex. ett verktygsfält) innan du kan navigera till objekten. Med detta beteende kan du välja att gå förbi innehållsområden eller grupper, eller stanna för att utforska dem. Du kan t.ex. navigera förbi sidofältet i ett Finder-fönster så att du går till vybläddraren, eller stanna och interagera med sidofältet och öppna mappar och filer.

  • Börja interagera: Tryck på VO-skift-nedåtpil, eller dra snabbt åt höger med två fingrar på styrplattan. En ljudeffekt anger när det inte finns något mer att interagera med.

    VoiceOver-pekaren stannar inom gränserna för det område du interagerar med så du kan bara navigera inom det området.

  • Sluta interagera: Tryck på VO-skift-uppåtpil, eller dra snabbt åt vänster med två fingrar på styrplattan.

För att göra navigeringen på vissa webbsidor smidigare kan VoiceOver interagera med en grupp automatiskt. Om du inte vill att VoiceOver automatiskt ska interagera med en grupp trycker du på VO-skift-högerpil eller vänsterpil. Om snabbnavigering är aktiverat trycker du på skift-högerpil eller vänsterpil.

Du kan ställa in ett alternativ som gör att VoiceOver navigerar direkt till objekten i en grupp utan att du först behöver interagera med gruppen. Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat) och klicka på kategorin Navigering. Klicka på Grupperingsbeteende och välj sedan en annan inställning än Standard (den förvalda inställningen). Om du vill veta mer om inställningarna klickar du på hjälpknappen i navigeringspanelen.

Obs! Vissa områden (t.ex. tabeller) kräver alltid interaktion, oavsett vilken inställning du väljer. På så vis slipper du navigera bland ett stort antal objekt, t.ex. tusentals objekt i inkorgen i Mail.

Du kan interagera med de element som har en rubrik eller inbyggd text, t.ex. en knapp eller en smart adress i Mail, så att orden eller tecknen i elementet läses upp.