macOS High Sierra

Använda routertangenter på en punktskriftsdisplay

På många punktskriftsdisplayer finns routertangenter ovanför punktskriftscellerna. Du kan använda de tangenterna till att flytta VoiceOver-pekaren. Normalt trycker du på routertangenten ovanför ett visst objekt i punktskriftsraden när du vill flytta VoiceOver-pekaren eller markeringen till det objektet.

När du trycker på en routertangent ovanför ett reglage flyttas VoiceOver-pekaren till det reglaget. Om VoiceOver-pekaren redan finns på reglaget utförs reglagets förvalda åtgärd när du trycker på routertangenten. Om du t.ex. vill klicka på en knapp trycker du på routertangenten så att VoiceOver-pekaren flyttas till knappen. Sedan klickar du på knappen genom att trycka på routertangenten igen. Du behöver inte röra datortangentbordet. På samma sätt kan du när du läser eller navigerar i text flytta VoiceOver-pekaren till den aktuella platsen i texten genom att trycka på en routertangent.

Du kan också trycka på routertangenten ovanför en statuscell om du vill visa en utökad punktskriftsbeskrivning för varje punkt i cellen. Du lämnar beskrivningen genom att trycka på en annan routertangent.