macOS High Sierra

Rätta felstavade ord

Många macOS-program, som Textredigerare och Mail, kan upptäcka felstavade ord medan du skriver och föreslå rättningar av ordet.

Använda automatisk rättstavning

När VoiceOver meddelar att det finns ett felstavat ord gör du något av följande:

 • Om du vill låta ordet rättas automatiskt skriver du vidare.

  Om stavningskontrollen inte kan rätta ordet stryks det under med rött. Granska dokumentet för att rätta de här felstavningarna manuellt.

 • Du väljer en föreslagen korrigering genom att trycka på nedåtpilen och sedan trycka på högerpil eller vänsterpil tills du hör det förslag du vill använda. Tryck sedan på returtangenten.

  Vill du lämna förslagen utan att välja något av dem trycker du på escapetangenten, fn-tabb eller uppåtpilen.

 • Om du vill återgå till den ursprungliga stavningen av ett ord som rättats automatiskt navigerar du till ordet och placerar insättningspunkten direkt efter ordet. Flytta till den ursprungliga stavningen genom att trycka på nedåtpil och välj den genom att trycka på mellanslagstangenten.

Om du inte vill att stavning ska rättas automatiskt väljer du Redigera > Stavning och grammatik och avmarkerar kommandot Rätta stavning automatiskt (om det är tillgängligt).

Rätta stavning manuellt

Om du har valt att inte använda automatisk rättstavning, eller om ett dokument innehåller felstavade ord som stavningskontrollen inte kan föreslå rättningar av, kan du granska och korrigera felstavningar manuellt.

Tips: Rotorn visar en lista över alla felstavade ord i ett dokument, så du kan snabbt hoppa till varje enskilt ord och rätta det. Om du vill använda listan över felstavade ord öppnar du rotorn genom att trycka på VO-U. Tryck sedan på vänster- eller högerpiltangenten tills du hör Felstavat.

 1. Navigera till det första felstavade ordet och tryck på kommando-;.

  • Om du vill höra ordet stavat trycker du på VO-W-W.

   Om ordet inte är felstavat trycker du på kommando-; tills du hör ett ord som behöver rättas.

  • Du öppnar en kontextmeny med förslag, ordlistor och annat genom att trycka på VO-skift-M.

 2. Navigera till den stavning du vill använda och välj den genom att trycka på VO-mellanslag.

  Om du inte hör något alternativ som du vill använda trycker du på escapetangenten eller fn-tabb. Flytta sedan VoiceOver-pekaren till det felstavade ordet genom att trycka på VO-skift-F4 och ändra som du vill.

Om du vill ändra hur VoiceOver meddelar felstavade ord öppnar du VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat). Klicka på Utförlighet och sedan på Text.