macOS High Sierra

Nyheter i VoiceOver

VoiceOver i macOS High Sierra innehåller nya funktioner som ger dig större kontroll när du använder en Mac.

  • Förbättrat flerspråksstöd. Om VoiceOver upptäcker att ett språk har kopplats till text som programmet läser upp så växlar det automatiskt till en annan röst och läser upp texten på det språket. I VoiceOver-verktyg kan du välja och anpassa den röst som VoiceOver använder för ett enskilt språk. Om du t.ex. lägger till franska och anpassar en röst för det kommer VoiceOver att använda den franska rösten till att läsa upp all text som har markerats som fransk för skärmläsare.

  • Bildbeskrivningar. Tryck på VO-skift-L om du vill att VoiceOver ska beskriva text som visas i en bild, även om det inte finns några kommentarer till bilden. VoiceOver kan också tala om ifall en bild innehåller ett träd, en hund eller fyra leende ansikten.

  • Förbättrad upplevelse för punktskrift Grade 2. Hanteringen av punktskrift i VoiceOver blir smidigare om du skriver och redigerar text med kortskrift (Grade 2). Punktskriftsdisplayen visar t.ex. innehållet i det du skriver, och när du redigerar översätts inte texten tillbaka till fullskrift (Grade 1).

  • Förbättrad webb- och e-postnavigering. VoiceOver ger en mer konsekvent och tillförlitligare navigering på webbsidor i Safari. VoiceOver har bättre stöd för navigering i tabellen i brev med mycket formatering i Mail.

  • Förbättrade PDF-hjälpmedel. VoiceOver har bättre stöd för uppläsning av tabeller, listor och blanketter i taggade PDF-dokument.