macOS High Sierra

Lägga visuella objekt kant i kant för att framhäva VoiceOver-pekaren

När du lägger visuella objekt kant i kant tonas skärmen ned så att bara objektet i VoiceOver-pekaren visas i mitten av skärmen. Den här funktionen kan vara användbar när du håller på att lära dig att använda VoiceOver.

  • Du lägger visuella objekt kant i kant genom att trycka på VO-F10.

    Text- eller punktskriftspanelen flyttas till högst upp eller längst ned i mitten på skärmen, medan objektet i VoiceOver-pekaren flyttas till mitten av skärmen och resten av skärmen tonas ned. När du navigerar stannar VoiceOver-pekaren kvar i mitten av skärmen och du ser det objekt du navigerat till.

  • Du återgår till att visa de visuella objekten utan att de ligger kant i kant genom att trycka på VO-F10 igen.