macOS High Sierra

Om uppdateringsbara punktskriftsdisplayer

Om du ansluter en punktskriftsdisplay som stöds till datorn upptäcker VoiceOver den och skickar information till den om vad som visas på skärmen. Du kan ansluta flera punktskriftsdisplayer till datorn. Då visar varje display samma innehåll samtidigt, vilket kan vara praktiskt i ett klassrum. Du kan anpassa inställningarna för din display under kategorin Punktskrift i VoiceOver-verktyg och ställa in utförlighetsnivåer under kategorin Utförlighet.

Kortskrift och fullskrift

Som förval visar VoiceOver fullskrift (Grade 1) med åtta punkter. I det läget konverterar VoiceOver automatiskt varje tecken du skriver på punktskriftsdisplayen till punktskrift medan du skriver.

Du kan stänga av punktskrift med åtta punkter och använda fullskrift med sex punkter istället. I det läget konverterar VoiceOver automatiskt varje ord du skriver på punktskriftsdisplayen till punktskrift när programmet bedömer att du skrivit färdigt ett ord eller när du har tryckt på mellanslagstangenten på punktskriftsdisplayen.

Du kan också använda kortskrift (Grade 2). Med VoiceOver får du en smidig upplevelse när du skriver och redigerar text – punktskriftsdisplayen visar det du skriver utan att dynamiskt växla till och från fullskrift.

Flytta genom rader

En punktskriftsdisplay beskriver normalt hela den rad som VoiceOver-pekaren är fokuserad på. Om VoiceOver-pekaren t.ex. är fokuserad på ett objekt i ett fönster visar punktskriftsdisplayen objekt som symboler, kryssrutor och popupmenyer och även text till vänster och till höger om VoiceOver-pekaren.

Om en rad är så lång att den inte ryms på punktskriftsdisplayen kan du flytta genom raden genom att använda vänster- respektive högerknappen på displayen. Varje gång du flyttar ett steg åt vänster eller höger flyttas du det antal celler (inklusive statusceller) som finns på displayen. När du flyttar VoiceOver-pekaren följer punktskriftsdisplayen med och flyttas om det behövs, även genom att gå till föregående eller nästa rad.

Punkterna 7 och 8

VoiceOver höjer punkterna 7 och 8 för att ange positionen för VoiceOver-pekaren och, när du redigerar eller markerar text, textmarkeringen. VoiceOver visar positionen för textmarkören genom att blinka med punkt 8 i den punktskriftscell som föregår textmarkören och punkt 7 i den punktskriftscell som följer efter den.

Statusceller

VoiceOver använder tre statusceller till att tillhandahålla ytterligare information om vad som finns på skärmen. Du kan ställa in hur många statusceller som används och deras placering på punktskriftsdisplayen. Du kan t.ex. använda den cell som visar textstatus och ställa in att den ska placeras till vänster på displayen.

Du kan använda VoiceOver-verktyg till att tilldela VoiceOver-kommandon till tangenter på punktskriftsdisplayen. Mer information finns i Tilldela VoiceOver-kommandon till tangenter på punktskriftsdisplayen.

Om punktskriftsdisplayen har ett tangentbord av Perkins-typ kan du skriva på det.