macOS High Sierra

Ställa in eller stänga av pekarspårning

Som förval är VoiceOver-pekaren och tangentbordsfokus synkroniserade – de är inställda på att följa (eller ”spåra”) varandra. Det här kallas för ”pekarspårning”. Du kan också ställa in att VoiceOver-pekaren och muspekaren ska följa varandra.

Det kan vara praktiskt att stänga av pekarspårning och använda tangentbordet, muspekaren och insättningspunkten oberoende av varandra. Du kan t.ex. flytta VoiceOver-pekaren till meddelandedelen i Meddelanden så att du hör inkommande meddelanden, samtidigt som tangentbordsfokus ligger kvar i textfältet för utgående meddelanden.

Aktivera pekarspårning för musen

 • Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), klicka på kategorin Navigering och sedan på popupmenyn Muspekare. Välj ett beteende för muspekaren:

  • Följer VoiceOver-pekaren

  • Flyttar VoiceOver-pekaren

Stänga av pekarspårning

 1. Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), klicka på kategorin Navigering och avmarkera sedan Synkronisera tangentbordsfokus och VoiceOver-pekaren.

 2. Klicka på popupmenyn Muspekare och välj sedan Ignorerar VoiceOver-pekaren.

Om du tillfälligt vill stänga av eller slå på pekarspårning medan du arbetar trycker du på VO-skift-F3. Kommandot ändrar inte inställningarna i VoiceOver-verktyg utan slår bara på eller stänger av dem tills du trycker kommandot igen.

Arbeta med avaktiverad pekarspårning

 • Flytta VoiceOver-pekaren till tangentbordsfokus: Tryck på VO-skift-F4.

 • Flytta tangentbordsfokus till VoiceOver-pekaren: Tryck på VO-kommando-F4.

 • Flytta VoiceOver-pekaren till den punkt som muspekaren är fokuserad på: Tryck på VO-skift-F5.

 • Flytta muspekaren till den punkt som VoiceOver-pekaren är fokuserad på: Tryck på VO-kommando-F5.