macOS High Sierra

Höra ändringar i förlopp eller status

Som förval meddelar VoiceOver när den förloppsindikator eller statustext som finns i VoiceOver-pekaren ändras. Om du t.ex. installerar programvara kan du få höra att installationen är klar till 45 %, eller så kan du höra ett tickande ljud.

Du kan ändra alternativen för statustext medan du arbetar genom att använda rotorn.

  1. Du öppnar utförlighetsrotorn genom att trycka på VO-V.

  2. Tryck på vänster eller höger piltangent tills du hör ”när statusen ändras” och den aktuella inställningen.

  3. Tryck på uppåtpil eller nedåtpil tills du hör rätt inställning.

  4. Du stänger rotorn genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb.

Du kan välja hur ändringarna meddelas, eller stänga av dem, i panelen Meddelanden under kategorin Utförlighet i VoiceOver-verktyg.

Om du använder flyttbara inställningar på en gästdator när du ändrar statusinställningar sparas inställningarna till de flyttbara inställningarna och inte på gästdatorn.