macOS High Sierra

Använda flyttbara inställningar

Gör dina VoiceOver-inställningar ”flyttbara” genom att spara dem på en extern lagringsenhet. Du kan sedan enkelt använda dina inställningar på andra Mac-datorer och se till att du alltid har en uppdaterad kopia av dina aktuella inställningar tillgänglig.

Ställa in enheten för de flyttbara inställningarna

Utför det här stegen en gång för varje extern enhet du vill använda.

  1. Anslut den externa enheten till datorn.

  2. Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat). Välj sedan Arkiv > Ange flyttbara inställningar eller klicka på Ställ in under kategorin Allmänt.

  3. Markera en enhet i listan över externa enheter och klicka på OK.

    VoiceOver skapar mappen VoiceOver på enheten.

Använda enheten för de flyttbara inställningarna

När du ansluter enheten för de flyttbara inställningarna till en dator upptäcker VoiceOver enheten och frågar om du vill använda den. Hur VoiceOver använder enheten för de flyttbara inställningarna beror på vilken dator du använder.

  • Om du använder den dator där du ställde in enheten: De ändringar du gör i VoiceOver-inställningarna tills du matar ut enheten sparas automatiskt till enheten. Om du t.ex. ökar talhastigheten sparas ändringen direkt till enheten för flyttbara inställningar.

  • Om du använder en annan Mac (som gäst): VoiceOver använder de inställningar som finns på enheten. De ändringar du gör i VoiceOver-inställningarna tills du matar ut enheten sparas automatiskt på enheten men inte på gästdatorn. Nästa gång du använder enheten på den dator där du ställde in den synkroniserar VoiceOver inställningarna på datorn och enheten baserat på den senaste ändringen av en inställning.

Sluta använda enheten för de flyttbara inställningarna

  • När du är klar matar du ut enheten för flyttbara inställningar med Finder, eller klickar på Stopp under kategorin Allmänt i VoiceOver-verktyg (enheten matas då inte ut).

Om du väljer att inte använda enheten för flyttbara inställningar när du får frågan från VoiceOver, men senare vill använda den, öppnar du VoiceOver-verktyg och klickar på Starta under kategorin Allmänt. Om du väljer att alltid använda enheten för flyttbara inställningar, men senare ändrar dig och bara vill använda den ibland, raderar du inställningsfilen från enheten och ställer sedan in enheten för flyttbara inställningar igen.

Om de flyttbara inställningarna finns på en extern lagringsenhet och du återställer grundläggande eller alla VoiceOver-inställningar på datorn måste du ställa in enheten för flyttbara inställningar igen.