macOS High Sierra

Tilldela VoiceOver-kommandon till tangenter på tangentbordet eller det numeriska tangentbordet

Tilldela VoiceOver-kommandon till tangenter på tangentbordet eller på det numeriska tangentbordet (om det finns ett).

Om du vill använda de förvalda tangentkommandona aktiverar du bara NumPad- och tangentbordsstyrning.

  1. Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), klicka på kategorin Styrningar, klicka på NumPad eller Tangentbord och aktivera sedan NumPad- eller tangentbordsstyrning.

  2. Välj en specialtangent.

    Du behöver inte använda någon specialtangent med det numeriska tangentbordet, däremot måste du använda en specialtangent med tangenter på tangentbordet.

  3. Interagera med styrningstabellen och navigera nedåt i tangentkolumnen tills du hör den tangent du vill anpassa. Läs mer om hur du interagerar med områden i Interagera med innehållsområden och grupper.

  4. Klicka på popupmenyn med kommandon i kolumnen Kommando, navigera bland de tillgängliga kommandona tills du hör det du vill använda och tryck på returtangenten.

    Använd menyn Anpassade kommandon till att tilldela skript och Automator-arbetsflöden till gester.

    Fönstret VoiceOver-verktyg med kategorin Styrningar markerad i sidofältet och panelen NumPad vald till höger. Överst i panelen NumPad finns kryssrutan Aktivera NumPad-styrning, som är markerad. Ingen specialtangent är valt på popupmenyn Specialtangent. Under kryssrutan och popupmenyn finns en tabell med två kolumner: NumPad-tangent och Kommando. Den andra raden är markerad och innehåller 2 i kolumnen NumPad-tangent och Flytta ned i kolumnen Kommando. I en popupmeny under Flytta ned visas kommandokategorier som Allmänt. Varje kategori har en pil som visar kommandon som kan tilldelas till den aktuella NumPad-tangenten.

När NumPad-styrning är på visas även de kommandona i menyn VoiceOver-kommandon.