macOS High Sierra

Använda aktiva områden

Du kan tilldela ett aktivt område till ett objekt, och sedan använda det aktiva området till att hoppa till det objektet istället för att navigera till det. Du kan t.ex. ställa in ett aktivt område på knappen Nytt brev i verktygsfältet i Mail, och sedan använda det aktiva området till att hoppa direkt till knappen (när Mail är öppet).

Om du ställer in ett aktivt område på ett objekt vars status eller värde kan ändras kan du använda det aktiva området till att övervaka objektet utan att det är i fokus.

Du kan ställa in upp till tio aktiva områden, och om du använder VoiceOver-aktiviteter kan du ställa in upp till tio aktiva områden för varje aktivitet.

  • Du ställer in ett aktivt område för ett objekt genom att trycka på VO-skift-[siffra för aktivt område]. Om det aktiva området redan används för ett objekt ersätter det nya objektet det gamla.

  • Vill du hoppa till ett aktivt område trycker du på VO-skift-[siffra för aktivt område].

    Du kan också använda väljaren av aktivt område. Du kan visa den genom att trycka på VO-skift-X.

  • Vill du höra en beskrivning av ett aktivt område trycker du på VO-kommando-[siffra för aktivt område].

  • Vill du höra värdeändringar i ett aktivt område trycker du på VO-kommando-skift-[siffra för aktivt område]. Om du inte längre vill att VoiceOver ska meddela värdeändringar i ett aktivt område trycker du kommandot igen.

  • Om du vill ta bort ett aktivt område trycker du på VO-[siffra för aktivt område] för att hoppa till det aktiva området och trycker sedan på VO-skift-[siffra för aktivt område].

Du kan använda VoiceOver-verktyg till att tilldela kommandon för aktiva områden till tangenter och gester.

När du hoppar till aktiva områden i tabeller, listor eller webbområden kan du direkt börja interagera med de objekten (du behöver inte ange något kommando).

Du kan använda aktiva områden med vissa icke-engelska tangentbord.