macOS High Sierra

Använda Notiscenter

Använd Notiscenter till att på en enda plats granska information från dina favoritwidgetar och notiser som du inte har hanterat än.

Beroende på dina inställningar kan vyn Idag visa information som väder och aktier, samt händelser och påminnelser. Du kan anpassa den till att visa information från andra widgetar. Vyn Notiser visar notiser från program och systemet.

Visa och gömma Notiscenter

 • Visa Notiscenter: Hoppa till menytillbehören i menyraden genom att trycka VO-M-M, tryck på VO-högerpil tills du hör Notiscenter och tryck sedan på VO-mellanslag.

  Du växlar mellan vyerna Idag och Notiser genom att trycka på VO-högerpil eller VO-vänsterpil.

 • Göm Notiscenter: Tryck på escapetangenten eller fn-tabb.

Navigera i vyerna Idag och Notiser

 • Vyn Idag: Markera radioknappen genom att trycka på VO-mellanslag, gå till widgetarnas rullningsområde med VO-nedåtpil och interagera sedan med området.

  Navigera i området genom att trycka på VO och en piltangent.

 • Vyn Notiser: Markera radioknappen genom att trycka på VO-mellanslag, gå till tabellen med VO-högerpil och interagera sedan med tabellen.

  Navigera bland objekten i tabellen genom att trycka på VO och en piltangent.

Redigera en widget i vyn Idag

 1. Navigera till en redigerbar widget.

 2. Visa åtgärdsmenyn genom att trycka på VO-kommando-mellanslag, tryck på VO-nedåtpil tills VoiceOver säger ”Visa redigeringsvyn” och välj det sedan med VO-mellanslag.

 3. Interagera med widgeten och lägg till eller ta bort objekt från den. Interagera till exempel med aktie-widgeten för att lägga till eller ta bort aktiesymboler.

 4. Sluta att interagera med widgeten när du är klar genom att visa åtgärdsmenyn med VO-kommando-mellanslag och sedan välja ”Visa förvald vy”.

Ta bort eller lägga till widgetar i vyn Idag

 • Ta bort widgetar: Navigera till nederkanten av vyn Idag tills du hör Redigera eller Nytt och tryck sedan på VO-mellanslag för att välja knappen Redigera eller Nytt. Tryck på VO-nedåtpil och interagera sedan med widgetens rullområde. För widgetar som används meddelar VoiceOver att det finns en ta bort-knapp följt av widgetens namn. Navigera till ta bort-knappen och tryck på VO-mellanslag.

  Den borttagna widgeten läggs till i en lista med objekt till höger om widgetarnas rullningsområde, så att du kan lägga till den senare igen.

 • Lägga till widgetar: Navigera till nederkanten av vyn Idag tills du hör Redigera eller Nytt och tryck sedan på VO-mellanslag för att välja knappen Redigera eller Nytt. Navigera tills VoiceOver meddelar att det finns nya widgetar och interagera sedan med den nya widgetens område. Tryck på VO-högerpil och navigera till widgetens lägg till-knapp och tryck på VO-mellanslag. Widgeten läggs till högst upp i vyn Idag.

Du måste ta bort widgetarna och sedan lägga tillbaka dem igen när du byter ordning på widgetarna i vyn Idag. Då den senast tillagda widgeten visas överst i vyn ser du till att lägga tillbaka widgetarna i motsatt ordning som du vill att de ska visas.

Hämta widgetar från App Store

 • Navigera till nederkanten av vyn Idag tills du hör Redigera eller Nytt och tryck sedan på VO-mellanslag för att välja knappen Redigera eller Nytt. Navigera till knappen App Store i nederkanten av vyn Idag och tryck på VO-mellanslag för att öppna App Store.

  När du har valt och hämtat en widget visas den i vyn Idag.

Ändra inställningarna för Notiser

Du kan öppna inställningspanelen Notiser direkt från vyn Idag eller Notiser och ändra inställningarna för Stör ej, eller inställningarna för notiser från program och system.

 • Navigera till inställningsknappen för Notiser i det nedre högra hörnet av vyn och tryck på VO-mellanslag. Notiscenter stängs och inställningarna öppnas.

Du kan skapa ett kortkommando som öppnar Notiscenter i inställningspanelen Tangentbord.