macOS High Sierra

Anpassa hur text och symboler uttalas

Ange hur du vill att VoiceOver ska uttala viss text eller vissa symboler genom att ange ersättningar för dem. Du kan t.ex. ersätta ”8 noll 2 punkt elva b” med ”8 noll 2 punkt ett ett b”.

  1. Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat), klicka på kategorin Tal, klicka på Uttal och sedan på lägg till-knappen .

  2. I den nya raden skriver du den text vars uttal du vill anpassa. Gå sedan till kolumnen Ersättning genom att trycka på tabb och skriv hur du vill att VoiceOver ska uttala texten.

    • Om du vill ange ett program i vilket VoiceOver ska använda uttalet väljer du ett program från popupmenyn.

      I menyn visas alla öppna program och Sök program så du kan välja ett program som inte är öppet. Om du vill använda uttalet i alla program låter du ”Alla program” vara markerat.

    • Om du vill att skiftläget ska ignoreras markerar du kryssrutan Ignorera skiftläge.

Du kan anpassa uttalet genom att använda styrningsalternativen till att tilldela kommandot Lägg till uttal till en tangent eller en gest. Kommandot visar en dialogruta där du kan lägga till ett nytt uttal som läggs till i listan i panelen Uttal.