macOS High Sierra

Ändra röstinställningar

Ändra den röst som används av VoiceOver och inställningar som hastighet och tonhöjd.

  1. Om du vill höra den första inställningen trycker du på VO-kommando-skift-högerpil.

  2. Fortsätt att trycka på VO-kommando-skift-högerpil tills du hör den inställning som du vill ändra.

  3. Om du vill öka värdet för inställningen trycker du på VO-kommando-skift-uppåtpil. Vill du minska värdet trycker du på VO-kommando-skift-nedåtpil.

    Den nya inställningen gäller endast för den förvalda rösten.

Om du vill anpassa röstinställningar för det förvalda språket och andra språk öppnar du VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat). Klicka på kategorin Talsyntes och sedan på Röster.

När du installerar röster som är kompatibla med macOS installeras de i /Bibliotek/Speech/Voices så att de är tillgängliga för alla användare på datorn.

Om du använder flyttbara inställningar på en gästdator när du ändrar röstinställningar sparas inställningarna till de flyttbara inställningarna och inte på gästdatorn.