macOS High Sierra

Navigera på webbsidor med hjälp av bilder eller ramar

Bilder

  • Du går till nästa eller föregående grafik genom att trycka på VO-kommando-G eller VO-kommando-skift-G.

Om du vill ställa in alternativ för navigering till bilder öppnar du VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat). Klicka sedan på kategorin Navigering.

Om en bild saknar beskrivning läser VoiceOver upp bildens filnamn. Du kan skapa anpassade märkningar för de här bilderna, eller för bilder vars alt-text inte är meningsfull.

Ramar

Om informationen på en webbsida är ordnad i områden som kallas ”ramar” kan du navigera på sidan med hjälp av dem.

  • Flytta till nästa ram genom att trycka på VO-kommando-F.

  • Flytta till föregående ram genom att trycka på VO-kommando-skift-F.

Om bilder eller ramar finns med i rotorn när webbsidor visas kan du använda rotorn till att flytta till en viss bild eller ram. Mer information finns i Navigera med rotorn.