macOS High Sierra

Flytta och ändra storlek på fönster och objekt

Flytta och ändra storlek på fönster och vissa objekt i program, till exempel grafik och textrutor.

Flytta

 1. Navigera till objektet du vill flytta och tryck på antingen VO-` (för ett fönster) eller VO-kommando-` (för ett objekt).

  VoiceOver talar om ifall det inte går att flytta på ett objekt.

 2. Flytta fönstret eller objektet på något av följande sätt:

  • Uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger: Tryck på piltangenterna.

  • Diagonalt: Tryck på VO-tangenten och uppåt- eller nedåtpil och vänster- eller högerpil. Om du t.ex. vill flytta ett fönster diagonalt mot det övre högra hörnet trycker du på VO-högerpil-uppåtpil.

 3. Du slutar att flytta fönstret eller objektet genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb.

  Det går inte att använda andra VoiceOver-kommandon förrän du slutar att flytta objektet.

Du kan använda vissa siffertangenter till att snabbt flytta fönster och objekt på skärmen: övre delen (till vänster, i mitten och till höger) med tangenterna 1, 2 och 3, mittersta delen (till vänster, i mitten och till höger) med tangenterna 4, 5 och 6, och den nedersta delen (till vänster, i mitten och till höger) med tangenterna 7, 8 och 9.

Ändra storlek

 1. Navigera till objektet du vill ändra storlek på och tryck antingen på VO-~ (för ett fönster) eller VO-kommando-~ (för ett objekt).

  VoiceOver talar om ifall det inte går att ändra storlek på ett objekt.

 2. Från menyn Ändra storlek väljer du Ändra storlek, Ändra storlek och flytta till rutnät eller Ändra storlek och flytta till område.

 3. Gå till undermenyn där du kan välja att ändra storlek på en kant eller ett hörn, ändra storlek och flytta till ett område i ett rutnät (till exempel överst till vänster) eller ändra storlek och flytta till ett område (till exempel den nedre halvan).

 4. Ändra storlek på objektet.

  • Vill du ändra storlek på en kant använder du VO- och piltangenterna (exempelvis genom att trycka på VO-högerpil för att förlänga den högra kanten av ett fönster eller objekt).

  • Vill du ändra storlek på ett hörn eller handtag använder du VO- och två piltangenter (exempelvis genom att trycka på VO-högerpil-uppåtpil om du vill sträcka ut det övre högra hörnet på ett fönster eller det övre högra handtaget på ett objekt).

 5. Du slutar att ändra storlek på fönstret eller objektet genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb.

  Det går inte att använda andra VoiceOver-kommandon förrän du slutar att ändra storleken på fönster och objekt.