macOS High Sierra

Höra vad du skriver

VoiceOver kan läsa upp det du skriver (kallas ”skriveko”).

  1. Du öppnar utförlighetsrotorn genom att trycka på VO-V.

  2. Tryck på vänster eller höger piltangent tills du hör ”skriveko” och den aktuella inställningen.

  3. Tryck på uppåtpil eller nedåtpil tills du hör rätt inställning.

  4. Du stänger rotorn genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb.

Du kan också ställa in alternativ för skriveko på panelen Text under kategorin Utförlighet i VoiceOver-verktyg. Öppna VoiceOver-verktyg genom att trycka på VO-F8 när VoiceOver är på.

Om du vill ställa in att VoiceOver ska meddela när du trycker på skiftlåstangenten eller en specialtangent öppnar du VoiceOver-verktyg. Klicka sedan på Meddelanden.

Om du använder flyttbara inställningar på en gästdator när du ändrar skrivinställningar sparas inställningarna till de flyttbara inställningarna och inte på gästdatorn.