macOS High Sierra

Pausa eller stänga av ljudet för talsyntesen

Du kan tillfälligt pausa talsyntesen i VoiceOver eller stänga av ljudet helt och hållet.

  • Så här pausar eller återupptar du talsyntesen: Du kan styra tal på flera olika sätt:

    • Tryck på kontrolltangenten.

    • När skiftlåstangenten fungerar som specialtangent för VoiceOver trycker du på den tangenten.

    • När styrplattestyrning är aktiverat trycker du med två fingrar på styrplattan.

  • Så här tystar du tal: Du ändrar volymen på VoiceOver-tal, eller tystar det helt, genom att trycka på VO-kommando-skift-högerpil tills du hör Volym. Tryck sedan på VO-kommando-skift-nedåtpil flera gånger.

    Du kan också öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat) och klicka på kategorin Tal. Klicka på Röster och markera kryssrutan.

Om du flyttar VoiceOver-pekaren efter att talsyntesen har pausats börjar VoiceOver tala vid det objekt som finns i VoiceOver-pekaren.