macOS High Sierra

Höra interpunktion

Ändra den interpunktionsnivå som VoiceOver läser.

  1. Du öppnar utförlighetsrotorn genom att trycka på VO-V.

  2. Tryck på vänster eller höger piltangent tills du hör ”interpunktion” och den aktuella inställningen.

  3. Tryck på uppåtpil eller nedåtpil tills du hör rätt inställning, t.ex. Allt eller Ingen.

  4. Du stänger rotorn genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb.

Du kan också ställa in alternativ för interpunktion på panelen Text under kategorin Utförlighet i VoiceOver-verktyg. Öppna VoiceOver-verktyg genom att trycka på VO-F8 när VoiceOver är på.

Om du använder flyttbara inställningar på en gästdator när du ändrar inställningar för interpunktion sparas inställningarna till de flyttbara inställningarna och inte på gästdatorn.