macOS High Sierra

Använda hjälpmenyn i VoiceOver

Använd VoiceOvers hjälpmeny till att snabbt komma åt information om hur du använder VoiceOver, till exempel tangentbordshjälp eller ljudhjälp. Du kan också visa en lista med VoiceOver-kommandon som du kan använda för objektet i VoiceOver-pekaren och välja ett kommando.

Hjälpmenyn i VoiceOver är en panel med en lista över (uppifrån och ned): Webbaserad hjälp, Kommandohjälp, Tangentbordshjälp, Ljudhjälp, Övningsexempel för snabbstart och Komma igång-guide. Till höger om de olika objekten finns det VoiceOver-kommando som visar objektet, eller en pil som leder till en undermeny.
 1. När VoiceOver är aktiverat visar du VoiceOvers hjälpmeny genom att trycka på VO-H.

  Om du vill öka eller minska typsnittsstorleken i menyn trycker du på tangenterna } eller {.

 2. Navigera i menyn och i undermenyer med piltangenterna.

  • Om du vet namnet på ett menyobjekt skriver du några bokstäver i namnet så begränsas menyn till bara de objekt som innehåller de bokstäverna. Om du vill visa alla objekt igen trycker du på backstegstangenten.

  • När du öppnar en undermeny får du höra antalet objekt som den innehåller.

  • Om det finns ett tangentbordskommando för ett menyobjekt hör du kommandot tillsammans med namnet på objektet. Kommandot för att öppna menyn Kommandon är t.ex. VO-H-H.

 3. Du väljer ett menyobjekt genom att trycka på mellanslagstangenten eller returtangenten.

  Om du vill stänga VoiceOvers hjälpmeny utan att välja något objekt trycker du på escapetangenten eller fn-tabb.