macOS High Sierra

Ändra den förvalda funktionen för funktionstangenter

Som förval måste du trycka ned Fn-tangenten om du vill använda en funktionstangent i ett VoiceOver-kommando. Du kan ändra förvalet så att du inte behöver trycka på Fn-tangenten för VoiceOver-kommandon.

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Tangentbord.

  2. Markera kryssrutan ”Använd F1, F2, osv. som vanliga funktionstangenter”.

På vissa tangentbord finns tangenterna Home, End, Page Up och Page Down. De är viktiga VoiceOver-navigeringstangenter. Om du använder ett tangentbord som saknar de här tangenterna använder du piltangenterna tillsammans med Fn-tangenterna för de åtgärderna.