macOS High Sierra

Interageringskommandon

Använd följande kommandon till att utföra åtgärder som att interagera med objekt på skärmen. VO står för specialtangenten för VoiceOver.

Obs! När VoiceOver är aktiverat kan du ange VoiceOver-kommandon genom att använda Fn-tangenterna och siffertangenterna tillsammans med specialtangenten för VoiceOver, som ett alternativ till att använda funktionstangenterna (F1 till F12). Om du t.ex. vill öppna VoiceOver-verktyg kan du trycka på kontroll-alternativ-Fn-8 (istället för kontroll-alternativ-F8).

Om du använder funktionstangenterna (F1 till F12) kan du behöva hålla ned Fn-tangenten, beroende på hur du ställer in funktionstangenternas beteende på inställningspanelen Tangentbord.

Börja interagera med ett objekt

VO-skift-nedåtpil

Sluta interagera med ett objekt

VO-skift-uppåtpil

Navigera utan att automatiskt interagera med en grupp på en webbsida

VO-skift-vänsterpil eller högerpil

Om snabbnavigering är aktiverat trycker du på skift-högerpil eller vänsterpil.

Utföra den förvalda åtgärden för objektet i VoiceOver-pekaren

VO-mellanslag

Klicka med musen

VO-skift-mellanslag

Dubbelklicka med musen

VO-skift-mellanslag-mellanslag

Markera flera objekt i en lista eller tabell samtidigt

VO-kommando-returtangenten

Sluta markera flera objekt eller klippa ut eller kopiera de markerade objekten genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb, eller sluta interagera med den lista eller tabell objekten finns i.

Dra med muslås upp eller ned (för användning när du drar ett objekt från en plats och släpper det på en annan plats)

VO-kommando-skift-mellanslag

Markera ett objekt i en meny eller lista

VO-returtangenten

Öppna eller stänga en visningstriangel

VO-\

Beskriva en bild

VoiceOver beskriver text i bilder (även om det inte finns några kommentarer till bilden). Det beskriver också objekt i bilder, som ett träd, en hund eller fyra leende ansikten.

VO-skift-L

Läsa upp radrubriken i en tabell

VO-R

Läsa upp innehållet i en tabellrad från VoiceOver-pekaren till slutet av raden

VO-R-R

Läsa upp kolumnrubriken i en tabell

VO-C

Läsa upp innehållet i en tabellkolumn från VoiceOver-pekaren till slutet av kolumnen

VO-C-C

Läsa upp rad- och kolumnnummer i en tabell

VO-skift-T

Läsa antalet kolumner och rader i en tabell

VO-skift-T-T

Interagera med rullningslister

VO-skift-S

Använd sedan piltangenterna till att rulla uppåt eller nedåt eller från sida till sida. Rulla vertikalt en sida i taget genom att använda tangenterna Page Up och Page Down. Rulla horisontellt en sida i taget genom att använda tangenterna skift-Page Up och skift-Page Down.

Ändra storlek på fönstret

VO-~

Från menyn väljer du Ändra storlek, Ändra storlek och flytta till rutnät eller Ändra storlek och flytta till område. Gå sedan till en undermeny där du kan välja att ändra storlek på en kant eller ett hörn, ändra storlek och flytta till ett område i ett rutnät (till exempel överst till vänster) eller ändra storlek och flytta till ett område (till exempel den nedre halvan).

Vill du ändra storlek på en kant använder du VO- och piltangenterna (exempelvis genom att trycka på VO-högerpil för att förlänga den högra kanten av ett fönster).

Vill du ändra storlek på ett hörn använder du VO- och två piltangenter (exempelvis genom att trycka på VO-högerpil-uppåtpil om du vill sträcka ut det övre högra hörnet av ett fönster).

Flytta ett fönster

VO-`

Använd sedan VO- och piltangenterna (tryck exempelvis på VO-vänsterpil för att flytta ett fönster mot vänster). Vill du flytta ett fönster diagonalt använder du VO- och två piltangenter (tryck exempelvis på VO-vänsterpil-uppåtpil för att flytta ett fönster diagonalt mot vänster och uppåt).

Ändra storlek på ett objekt

VO-kommando-~

Från menyn väljer du Ändra storlek, Ändra storlek och flytta till rutnät eller Ändra storlek och flytta till område. Gå sedan till en undermeny där du kan välja att ändra storlek på en kant eller ett handtag, ändra storlek och flytta till ett område i ett rutnät (till exempel överst till vänster) eller ändra storlek och flytta till ett område (till exempel den nedre halvan).

Vill du ändra storlek på en kant använder du VO- och piltangenterna (exempelvis genom att trycka på VO-högerpil för att förlänga den högra kanten av ett objekt).

Vill du ändra storlek på ett handtag använder du VO- och två piltangenter (exempelvis genom att trycka på VO-högerpil-uppåtpil för att sträcka ut det övre högra handtaget på ett objekt).

Flytta ett objekt

VO-kommando-`

Använd sedan VO- och piltangenterna (tryck exempelvis på VO-vänsterpil för att flytta ett objekt mot vänster). Vill du flytta ett objekt diagonalt använder du VO- och två piltangenter (tryck exempelvis på VO-vänsterpil-uppåtpil för att flytta ett objekt diagonalt mot vänster och uppåt).

Sluta rulla eller ändra storlek

Escapetangenten eller fn-tabb

Skapa en anpassad märkning

VO-/

Stänga det aktuella fönstret eller det markerade skrivbordet i Mission Control

VO-kommando-escape

Öppna åtgärdsmenyn

VO-kommando-mellanslag

Öppna aktivitetsväljaren (det här kommandot fungerar bara om du är i ett program eller på en webbplats som du har skapat en aktivitet för)

VO-X

Växla till föregående aktivitet

VO-X-X