macOS High Sierra

Textkommandon

Använd följande kommandon till att utföra åtgärder som att läsa och redigera text och tabeller. Innan du kan använda de flesta av de här kommandona måste du interagera med text i ett textområde. VO står för specialtangenten för VoiceOver.

Obs! När VoiceOver är aktiverat kan du ange VoiceOver-kommandon genom att använda Fn-tangenterna och siffertangenterna, tillsammans med specialtangenten för VoiceOver, som ett alternativ till att använda funktionstangenterna (F1 till F12). Om du t.ex. vill öppna VoiceOver-verktyg kan du trycka på kontroll-alternativ-Fn-8 (istället för kontroll-alternativ-F8).

Om du använder funktionstangenterna (F1 till F12) kan du behöva hålla ned Fn-tangenten, beroende på hur du ställer in funktionstangenternas beteende på inställningspanelen Tangentbord.

Läsa innehållet i VoiceOver-pekaren

VO-A

Markera all text i VoiceOver-pekaren

VO-skift-A

Starta och stoppa textmarkering i ett textfält (spårning av textmarkering måste vara aktiverat)

VO-returtangenten

Läsa upp textattribut

VO-T

Hoppa till ett aktivt område i text

VO-[siffra för aktivt område]

Exempel: VO-1 eller VO-9.

Läsa stycket i VoiceOver-pekaren

VO-P

Läsa nästa stycke

VO-skift-Page Down

Läsa föregående stycke

VO-skift-Page Up

Läsa meningen i VoiceOver-pekaren

VO-S

Läsa nästa mening

VO-kommando-Page Down

Läsa föregående mening

VO-kommando-Page Up

Läsa raden i VoiceOver-pekaren

VO-L

Läsa nästa rad

VO-nedåtpil

Läsa föregående rad

VO-uppåtpil

Läsa ordet i VoiceOver-pekaren

VO-W

Läsa ordet i VoiceOver-pekaren bokstav för bokstav

VO-W-W

Läsa ordet i VoiceOver-pekaren fonetiskt

VO-W-W-W

Läsa nästa ord

VO-högerpil

Läsa föregående ord

VO-vänsterpil

Läsa tecknet i VoiceOver-pekaren

VO-C

Läsa tecknet i VoiceOver-pekaren fonetiskt

VO-C-C

Flytta till det första synliga ordet

VO-skift-Home

På en bärbar Mac trycker du på VO-Fn-vänsterpil.

Flytta till det sista synliga ordet

VO-skift-End

På en bärbar Mac trycker du på VO-Fn-högerpil.

Flytta till början av text, rulla om det behövs

VO-Home

På en bärbar Mac trycker du på VO-skift-Fn-vänsterpil.

Flytta till slutet av text, rulla om det behövs

VO-End

På en bärbar Mac trycker du på VO-skift-Fn-högerpil.

Lägga till en ny tabb i Textredigerare (VoiceOver-pekaren måste vara placerad på en tabb i linjalen)

VO-mellanslag

Radera den aktuella tabben i Textredigerare (VoiceOver-pekaren måste vara placerad på en tabb i linjalen)

VO-backstegstangenten

Interagera med en tabb i Textredigerare (VoiceOver-pekaren måste vara placerad på en tabb i linjalen)

VO-skift-nedåtpil

Använd sedan vänster och höger piltangent till att flytta tabben.

Läsa upp det aktuella ordet och tecknet i VoiceOver-pekaren

VO-F3

Läsa upp det totala antalet rader och antalet synliga rader i ett dokument

VO-F3-F3