macOS High Sierra

Navigeringskommandon

Använd följande kommandon till att utföra åtgärder som att flytta runt på skärmen, flytta i fönster och på webbsidor och styra pekarspårning. VO står för specialtangenten för VoiceOver.

Obs! När VoiceOver är aktiverat kan du ange VoiceOver-kommandon genom att använda Fn-tangenterna och siffertangenterna, tillsammans med specialtangenten för VoiceOver, som ett alternativ till att använda funktionstangenterna (F1 till F12). Om du t.ex. vill öppna VoiceOver-verktyg kan du trycka på kontroll-alternativ-Fn-8 (istället för kontroll-alternativ-F8).

Om du använder funktionstangenterna (F1 till F12) kan du behöva hålla ned Fn-tangenten, beroende på hur du ställer in funktionstangenternas beteende på inställningspanelen Tangentbord.

Flytta VoiceOver-pekaren uppåt

VO-uppåtpil

Flytta VoiceOver-pekaren nedåt

VO-nedåtpil

Flytta VoiceOver-pekaren åt vänster

VO-vänsterpil

Flytta VoiceOver-pekaren åt höger

VO-högerpil

Flytta till överst i det visade området (t.ex. ett fönster eller textområde) där VoiceOver-pekaren finns

VO-skift-Home

På vissa tangentbord trycker du på VO-Fn-vänsterpil.

Flytta till längst ned i det visade området (t.ex. ett fönster eller textområde) där VoiceOver-pekaren finns

VO-skift-End

På vissa tangentbord trycker du på VO-Fn-högerpil.

Flytta till överst i det område (t.ex. ett fönster eller textområde) där VoiceOver-pekaren finns, och rulla vid behov

VO-Home

På vissa tangentbord trycker du på VO-skift-Fn-vänsterpil.

Flytta till längst ned i det område (t.ex. ett fönster eller textområde) där VoiceOver-pekaren finns, och rulla vid behov

VO-End

På vissa tangentbord trycker du på VO-skift-Fn-högerpil.

Flytta till överst i ett fönster, det första objektet i Dock, eller det första objektet på skrivbordet beroende på var du befinner dig

VO-kommando-Home

På vissa tangentbord trycker du på VO-kommando-Fn-vänsterpil.

Flytta till nedre högra hörnet i ett fönster, det sista objektet i Dock, eller det sista objektet på skrivbordet beroende på var du befinner dig

VO-kommando-End

På vissa tangentbord trycker du på VO-kommando-Fn-högerpil.

Göra fönstret som innehåller VoiceOver-pekaren aktivt genom att flytta det till längst fram

VO-skift-F2

Öppna objektväljaren

VO-I

Öppna rotorn

VO-U

Gå till Dock

VO-D

Gå till skrivbordet

VO-skift-D

Gå till menyraden

VO-M

Gå till statusmenyerna i menyraden

VO-M-M

Öppna en kontextmeny

VO-skift-M

Hoppa till ett länkat objekt (t.ex. från ett meddelande i meddelandelistan i Mail till förhandsvisningen av meddelandet).

VO-J

Tillfälligt aktivera eller avaktivera de alternativ för pekarspårning du valt i VoiceOver-verktyg. Kommandot ändrar inte inställningarna i VoiceOver-verktyg.

VO-skift-F3

Flytta VoiceOver-pekaren till tangentbordsfokus

VO-skift-F4

Flytta tangentbordsfokus till VoiceOver-pekaren

VO-kommando-F4

Flytta VoiceOver-pekaren till muspekaren

VO-skift-F5

Flytta muspekaren till VoiceOver-pekaren

VO-kommando-F5

Hoppa från den aktuella platsen till eventuell inmatningsmetod eller panel för automatisk korrigering som visas och sedan hoppa tillbaka till den ursprungliga platsen

VO-skift-J

Söka text

VO-F

När du söker text, bläddra genom sökobjekthistoriken

VO-uppåtpil eller nedåtpil

Flytta VoiceOver-pekaren i den angivna riktningen och vid behov radbryta

VO-kommando-skift-piltangenterna

Ställa in eller ta bort ett aktivt område

VO-skift-[siffra för aktivt område]

Hoppa till ett aktivt område

VO-[siffra för aktivt område]

Höra en beskrivning av ett aktivt område

VO-kommando-[siffra för aktivt område]

Växla visningen av ändringar i ett aktivt område

VO-kommando-skift-[siffra för aktivt område]

Öppna väljaren av aktivt område

VO-skift-X

Flytta till nästa aktiva område

VO-]

Flytta till föregående aktiva område

VO-[

Hoppa tillbaka till en överliggande mapp

VO-kommando-\

Hoppa till sorteringsknappen i en kolumnrubrik i en tabell

VO-|

Om tabellen också innehåller en radrubrik visar VoiceOver en meny där du väljer en kolumn- eller radrubrik. Tryck på VO-högerpil tills du hör rätt rubrik och tryck sedan på mellanslagstangenten.