macOS High Sierra

Allmänna kommandon

Använd de här kommandona till att utföra åtgärder som att slå på och stänga av VoiceOver, få hjälp eller ändra grundläggande inställningar. VO står för specialtangenten för VoiceOver.

Obs! När VoiceOver är aktiverat kan du ange VoiceOver-kommandon genom att använda Fn-tangenterna och siffertangenterna, tillsammans med specialtangenten för VoiceOver, som ett alternativ till att använda funktionstangenterna (F1 till F12). Om du t.ex. vill öppna VoiceOver-verktyg kan du trycka på kontroll-alternativ-Fn-8 (istället för kontroll-alternativ-F8).

Om du använder funktionstangenterna (F1 till F12) kan du behöva hålla ned Fn-tangenten, beroende på hur du ställer in funktionstangenternas beteende på inställningspanelen Tangentbord.

Slå på och stänga av VoiceOver

Kommando-F5

Låsa och låsa upp specialtangenten för VoiceOver

VO-;

Öppna VoiceOver-verktyg

VO-F8

Starta tangentbordshjälpen

VO-K

Öppna VoiceOvers hjälpmeny

VO-H

Öppna VoiceOvers snabbstart

VO-kommando-F8

Öppna hjälpen för VoiceOver på skärmen

VO-?

Läsa hjälptaggen för det aktuella objektet

VO-skift-H

Läsa VoiceOver-tipset för det aktuella objektet

VO-skift-N

Öppna menyn Kommandon

VO-H-H

Öppna sökkommandomenyn

VO-skift-F

Stänga en meny eller rotor, stoppa en åtgärd eller lämna ett läge

Escapetangenten eller fn-tabb

Ange att VoiceOver ska ignorera nästa tangent eller tangentkombination du trycker

VO-tabb

Öppna utförlighetsrotorn

VO-V

Välj sedan inställning genom att trycka på vänster eller höger piltangent. Ändra nivå för inställningen genom att trycka på uppåtpil och nedåtpil.

Öka förstoringen på objektet i VoiceOver-pekaren

VO-}

Minska förstoringen på objektet i VoiceOver-pekaren

VO-{

Tillfälligt gömma eller visa VoiceOver-pekaren och text- eller punktskriftspanelen

VO-kommando-F11

Gömma eller visa endast textpanelen

VO-kommando-F10

Ändra storlek på eller flytta textpanelen

VO-skift-F10

Bläddra genom åtgärderna genom att trycka igen. Använd sedan piltangenterna till att ändra storlek på panelen eller flytta den.

Gömma eller visa endast punktskriftspanelen

VO-kommando-F9

Ändra storlek på eller flytta punktskriftspanelen

VO-skift-F9

Bläddra genom åtgärderna genom att trycka igen. Använd sedan piltangenterna till att ändra storlek på panelen eller flytta den.

Lägga visuella objekt kant i kant (tona ned skärmen, markera text- eller punktskriftspanelen och visa objektet i VoiceOver-pekaren i mitten av skärmen)

VO-F10

Återgå till normal vy genom att trycka kommandot igen.

Aktivera eller avaktivera NumPad-styrning

VO-Clear

Aktivera eller avaktivera tangentbordsstyrning

VO-skift-K

Aktivera eller avaktivera styrplattestyrning

Tryck på VO-tangenterna (kontroll-alternativ) och rotera med två fingrar medsols (aktivera) eller motsols (avaktivera)

Aktivera och avaktivera skärmridån

VO-skift-F11

Bläddra mellan talinställningar (som röst, hastighet och tonhöjd) i rotorn

VO-kommando-skift-högerpil eller vänsterpil

Öka eller minska den aktuella talinställningen (som röst, hastighet och tonhöjd) i rotorn

VO-kommando-skift-uppåtpil eller nedåtpil