macOS High Sierra

Om du tillfrågas om att lita på eller uppdatera en insticksfil

Vissa webbplatser visar video, animationer och annat specialinnehåll med hjälp av insticksfiler. Vanliga exempel är Adobe Flash Player, QuickTime och Oracle Java. Dock kan insticksfiler bli utnyttjade och utgöra en risk för säkerhet eller integritet. Du kan välja att bara använda vissa insticksfiler på webbplatser som du väljer ut och litar på.

En dialogruta kan visas när du besöker en webbplats som innehåller material för en insticksfil, eller när du ändrar blockeringspolicy för en insticksfil i panelen Webbplatser i inställningarna i Safari.

Om insticksinnehåll inte är synligt och detta står i dialogrutan: Vill du använda [namnet på insticksfilen] på [webbplatsadressen]?

Som förval är dessa vanliga insticksfiler av för alla webbplatser i Safari: Flash, Java, QuickTime och Silverlight. Det finns tre val:

 • Använd varje gång: Safari använder insticksfilen till att visa innehåll på webbplatsen. Insticksfilen är aktiverad på den här webbplatsen så länge du regelbundet besöker webbplatsen.

 • Avbryt: Safari använder inte insticksfilen till att visa innehåll på webbplatsen. Om du vill använda insticksfilen till att visa innehåll på webbplatsen nästa gång du besöker den väljer du Innehåll > Uppdatera med insticksfiler. Du kan också klicka och hålla på uppdateringssymbolen längst till höger om det smarta sökfältet och välja Uppdatera med insticksfiler.

 • Använd en gång: Safari använder insticksfilen till att visa innehåll på denna webbplats den här gången, men inte nästa gång du besöker samma webbplats. Om du vill använda insticksfilen till att visa innehåll på webbplatsen nästa gång du besöker den väljer du Innehåll > Uppdatera med insticksfiler. Du kan också klicka och hålla på uppdateringssymbolen i slutet av det smarta sökfältet och välja Uppdatera med insticksfiler.

Insticksinnehåll är synligt och detta står i dialogrutan: Vill du låta webbplatsen [webbplatsadress] använda insticksfilen [insticksfilens namn])?

Det finns tre val:

 • Lita på: Safari använder insticksfilen till att visa innehåll på denna webbplats och frågar inte igen om denna insticksfil nästa gång du besöker samma webbplats.

 • Avbryt: Safari visar platshållaren [Insticksfilen] har blockerats för den här webbplatsen istället för insticksfilens innehåll på webbplatsen nu och i framtiden. Visa innehållet i insticksfilen genom att klicka på platshållaren och sedan på Lita på.

Insticksinnehåll är inte synligt och detta står i dialogrutan: Vill du låta webbplatsen [webbplatsadress] använda insticksfilen [insticksfilens namn])?

Det finns tre val:

 • Aldrig för den här webbplatsen: Safari tillåter inte att webbplatsen använder insticksfilen.

 • Lita på: Safari tillåter att webbplatsen använder innehåll till denna insticksfil och frågar inte vid framtida besök på webbplatsen.

 • Inte nu: Safari tillåter inte att webbplatsen använder innehåll till denna insticksfil nu, men kommer att fråga vid nästa besök på webbplatsen.

Detta står i dialogrutan: Är du säker på att du vill låta webbplatsen eller alla webbplatser köra [insticksfilens namn] i osäkert läge?

Det finns tre val:

 • Lita på: Safari använder insticksfilen i osäkert läge. Insticksfilen får tillgång till din personliga information och dokument.

 • Avbryt: Safari använder inte insticksfilen i osäkert läge. När en insticksfil körs i osäkert läge får den tillgång till din personliga information och dokument.

I dialogrutan står det att en insticksfil behöver uppdateras

Det finns tre val:

 • Hämta [insticksfil]: Går till en webbplats där du kan hämta en uppdatering. När du hämtat uppdateringen installerar du den och startar om Safari.

 • Stäng av [insticksfil]: Insticksfilen avaktiveras och Safari försöker att visa innehållet utan den. Om det inte är möjligt visas en platshållare på webbplatsen tills du uppdaterar insticksfilen.

Om det står i dialogrutan att den aktuella versionen av insticksfilen har allvarliga säkerhetsproblem

 • Safari tillåter som förval inte att webbplatsen använder insticksfilen.

  Om du ändå vill använda insticksfilen väljer du Safari > Inställningar och klickar sedan på Webbplatser. Markera insticksfilen till vänster, klicka på popupmenyn för den här webbplatsen och välj sedan På. Det kan utgöra en säkerhets- eller integritetsrisk att göra detta, så välj bara det här alternativet för webbplatser du litar på.

Ändra policyn för blockering av insticksfiler för senare besök på webbplatsen genom att välja Safari_> Inställningar och sedan klicka på Webbplatser. Markera webbplatsen och välj sedan inställningar för insticksfilen. Läs mer om policyalternativen i Webbplatsinställningar.