macOS High Sierra

Göra Safari till förvald webbläsare

När du klickar på länkar i e-brev och andra dokument öppnas de i den förvalda webbläsaren. Från början är Safari den förvalda webbläsaren på din Mac, men en annan webbläsare du installerar kan oväntat göras till förval.

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Allmänt.

    Öppna inställningspanelen Allmänt åt mig

  2. Klicka på popupmenyn ”Förvald webbläsare” och välj Safari.

Vissa program öppnar webbsidor i en annan webbläsare än din förvalda.