macOS High Sierra

Om Autofyll inte fungerar

Om Safari inte fyller i information automatiskt på webbplatser kan du försöka med följande.

Öppna Safari åt mig

  • Välj Safari > Inställningar, klicka på Lösenord och kontrollera att Autofyll användarnamn och lösenord är markerat.

    Obs! Alternativet Autofyll användarnamn och lösenord i panelen Lösenord motsvarar Användarnamn och lösenord i panelen Autofyll i Safari-inställningarna. När du markerar ett alternativ markeras det andra också.

  • Kontrollera att den information som ska fyllas i automatiskt är sparad i Kontakter. Safari kan bara fylla i kontaktinformation som finns i Kontakter. Om ett formulär till exempel kräver ett telefonnummer, men det inte finns något angivet på ditt kontaktkort, måste du fylla i det manuellt.

  • Kontrollera att webbsidan har fält som Autofyll kan fylla i.

    Safari kanske inte kan avgöra vilka fält som är till för användarnamn och lösenord, kreditkortsnummer och giltighetsdatum med mera.

Om Autofyll fortfarande inte fungerar kanske webbplatsen inte tillåter det.