macOS High Sierra

Använda bokmärken

Bokmärk dina favoritwebbplatser så att du snabbt kan besöka dem igen.

Öppna Safari åt mig

Ett Safari-fönster med bokmärken i sidofältet. Ett bokmärke är markerat för redigering.

Lägg till ett bokmärke för den aktuella webbsidan

 • Klicka på delningsknappen i verktygsfältet, välj Lägg till bokmärke och välj en bokmärkesmapp.

  Du kan även föra pekaren över det smarta sökfältet, klicka och hålla på lägg till-knappen som visas till vänster i fältet och välja en bokmärkesmapp från listan. Du kan även dra en URL till bokmärkessidofältet.

Visa alla bokmärken i sidofältet

 • Klicka på sidofältsknappen i verktygsfältet och sedan på bokmärkesknappen . Du kan också välja Bokmärken > Visa bokmärken.

Besök en bokmärkt sida

Sök efter ett bokmärke

 • Skriv text i sökfältet överst i sidofältet. Du kan behöva rulla uppåt innan sökfältet visas.

Hantera bokmärken i sidofältet

 • Visa bokmärkessidofältet och gör något av följande:

  • Lägg till en ny bokmärkesmapp: Kontroll-klicka på ett bokmärke i sidofältet och välj Ny mapp från kontextmenyn.

  • Byt plats på och kopiera bokmärken och mappar: Dra ett bokmärke eller en mapp till en ny plats. Kopiera ett bokmärke genom att alternativ-dra det.

  • Redigera namnet på ett bokmärke eller en mapp: Kontroll-klicka på det och välj Byt namn från kontextmenyn. Du kan också klicka hårt på namnet, eller klicka och hålla på namnet tills det markeras, och sedan skriva in ett nytt.

  • Redigera beskrivningen av ett bokmärke: Dubbelklicka på en mapp i sidofältet och kontroll-klicka på objektet. Välj Redigera beskrivning.

  • Ta bort ett bokmärke: Kommando-klicka på bokmärken i sidofältet så att de är markerade och tryck på backstegstangenten. Du kan också klicka och hålla på bokmärkets namn tills det markeras och sedan klicka på borttagningsknappen till höger om namnet.

Redigera bokmärken i bokmärkesredigeraren

 • Klicka på Redigera längst ned i bokmärkessidofältet, eller välj Bokmärken > Redigera bokmärken. Gör sedan något av följande:

  • Lägg till en bokmärkesmapp: Klicka på Ny mapp. Du kan också markera ett eller flera bokmärken och alternativ-klicka på Ny mapp, vilket skapar en mapp som innehåller de markerade bokmärkena.

  • Ordna och kopiera bokmärken: Dra ett bokmärke eller en mapp till en annan plats. Kopiera ett bokmärke genom att hålla ned alternativtangenten när du drar det.

  • Redigera namnet på ett bokmärke eller en mapp: Markera ett bokmärke eller en mapp och tryck på returtangenten.

  • Ta bort bokmärken: Markera bokmärken och tryck på backstegstangenten.

Obs! Safari använder iCloud för att se till att du har samma bokmärken på alla dina Mac-datorer och iOS-enheter som har Safari påslaget i iCloud-inställningarna. Med iCloud blir bokmärken och läslistan automatiskt arkiverade, och du kan återskapa dem från en äldre version när du vill.