macOS High Sierra

Importera bokmärken och historik från andra webbläsare

Om du använder Google Chrome eller Mozilla Firefox som din förvalda webbläsare kommer Safari att automatiskt importera dina bokmärken och historik första gången du öppnar det. Du kan bestämma om du ska behålla de importerade objekten nu, eller om du ska testa Safari och bestämma dig senare. Om du inte behåller de importerade objekten kan Safari importera dem igen senare.

Du kan även importera bokmärken som exporterades i HTML-format från Safari, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, OmniWeb, Mozilla Firefox och Google Chrome.

Öppna Safari åt mig

Importera bokmärken och historiken automatiskt från Firefox och Chrome

  • När du använder Safari efter att ha använt Firefox eller Chrome visas en notis längst ned på favorit- eller Top Sites-sidan som frågar dig om du vill behålla importerade bokmärken och historik. Du kan välja:

    • Behåll: Safari behåller de importerade objekten.

    • Behåll inte: Safari tar bort de importerade objekten.

    Du kan återgå till favoritsidan eller Top Sites och importera objekten någon annan gång. Om du vill visa sidan Favoriter eller Top Sites väljer du Bokmärken > Visa favoriter eller Visa Top Sites (menyalternativet ändras beroende på vad du har valt på inställningspanelen Allmänt i popupmenyn Nya fönster öppnas med).

Importera bokmärken och historiken manuellt från Firefox och Chrome

  • Välj Arkiv > Importera från > Google Chrome, eller Arkiv > Importera från > Firefox. Markera de objekt som du vill importera. Du kan göra detta när som helst efter att du börjat använda Safari, även om du importerat objekten tidigare.

Importera en bokmärkesfil

  • Välj Arkiv > Importera från > HTML-fil med bokmärken, och välj filen som du vill importera. När du har importera bokmärkena visas de längst ned i sidofältet i en ny mapp. Namnet börjar med ”Importerade” och slutar med datumet.

Exportera bokmärken

  • Välj Arkiv > Exportera bokmärken. Den exporterade filen har namnet ”Safari-bokmärken.html”.