Touch Bar

En funktion högst upp på tangentbordet på vissa Mac-datorer. Du kan använda välbekanta gester – som att trycka, svepa och dra – direkt på Touch Bar när du vill ändra inställningar eller utföra åtgärder.

Touch Bar högst upp på tangentbordet med den hopfällda Control Strip till höger och olika knappar beroende på vilken app eller åtgärd som används.

Som förval visas Control Strip på Touch Bar. Med den kan du justera inställningar som ljusstyrka och volym samt fråga Siri . Du kan göra Control Strip större så att fler inställningar visas.

Vilka andra knappar som visas på Touch Bar varierar efter app eller åtgärd. När du t.ex. skriver ett mejl i Mail visas knappar för textformatering i Touch Bar.