Touch Bar

En funktion som finns högst upp på tangentbordet på vissa Mac-datorer. Med Touch Bar kan du använda välbekanta gester – som att trycka, svepa och dra – när du vill ändra inställningar, använda Siri, komma åt funktionstangenter och utföra åtgärder i program. På vissa Mac-modeller har Touch Bar en escapeknapp på vänster sida.

Touch Bar högst upp på tangentbordet.

Som förval visas Control Strip på Touch Bar. Med den kan du göra vanliga inställningar, som ljusstyrka och volym, och fråga Siri. Du kan göra Control Strip större så att fler inställningar och funktioner visas, som Mission Control och Launchpad. Du kan till och med anpassa den.

Touch Bar med knappar som varierar beroende på program eller åtgärd till vänster och hopfällda Control Strip till höger.

Övriga knappar på Touch Bar varierar beroende på vilket program du använder eller vilket åtgärd du utför. Så här ser t.ex. Touch Bar ut när du skriver e-post i programmet Mail:

Touch Bar med knappar från programmet Mail, bland annat (från vänster till höger): emoji, färger, fetstil, kursiv, understrykning, justering, listor och skrivförslag.

Se Apple Support-artikeln Använda Touch Bar på MacBook Pro.